Blij van Binnen   Liesbeth Meuldijk    Vlaardingen 

Praktijk voor Hypnotherapie, Regressietherapie, EMDR,

OldPain2Go, The Simpson Protocol & Flow of Life Hypnose

NLP, OCP-Perfectionisme & Systemisch Coachen

Reiki, Healing, Energetische massage & meer

www.blijvanbinnen.nl

DISCLAIME

Zorg voor je gezondheid is altijd de eigen persoonlijke verantwoording.


Let op bij onverwachte gezondheidsklachten, bovenmatig stress, hartkloppingen,

adem tekort, bewustzijnsverlies, benauwdheid, plotse pijn, verwardheid of plotse acute

andere problemen en ga direct naar een (huis)arts of bel 112. 


Alternatieve geneeswijzen zijn aanvullend, bedoels als een complementaire zorg.

Zij zijn is nimmer vervanging van elke vorm van reguliere zorg.  


Een (huis)arts stelt bij klachten diagnoses. Vraag indien daar reden toe bestaat vooraf advies aan de (huis)arts of specialist.  E.M.(Liesbeth) Meuldijk is geen arts, stelt geen diagnoses, noch geeft zij medische advies/zorg of medische behandelinig.    Als complementaire zorgverlener zij wel let op gele/rode vlaggen en kan (terug)verwijzen naar reguliere zorg, huisarts of specialist. Kennelijke fouten, foutief en/of verkeerde interpretaties van informatie of teksten op deze website c.q. tussentijdse wijzigingen van teksten binden E.M. Meuldijk c.q. praktijk Blij van BInnen niet en worden derhalve afgewezen.


Vergoeding - CAT Vergoedbaar.

Alleen curatieve en individuele therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering en erkend door de CAT- beroepsorganisatie. Elk recht op eventuele (deel)vergoeding wordt jaarlijks bepaald door je Zorgverzekeraar en hangt de dekking van de aanvullende zorgpolis. Het is logischerwijs de eigen verantwoordelijkheid dit vooraf te checken.

Vraag daarom vooraf aan de zorgverzekering wat voor jou wel of niet vergoed wordt en hoe je dit achteraf kunt declareren. Voor algemene informatie over vergoedingen > Vergoedingen zorgverzekering - Zorgwijzer

Voor het CAT therapeuten profiel en welke behandelingen in aanmerking komen voor gedeeltijke vergoeding vanuit het aanvullende pakket > CATvergoedbaar | Vergoedbare CAT-therapeuten

GAT-geschillen: voor informatie m.b.t. mijn klachtenregeling, zie gatgeschillen.nl


Blij van Binnen praktijk aanbod

De begeleiding of therapie bij praktijk Blij van Binnen valt onder bovengenoemde curatieve zorg. Deze is oplossingsgericht c.q. holistisch van aard met als doel vergroten van lichamelijk en mentaal welzijn, inzicht, zelfredzaamheid, en zelfhelend vermogen. Je kunt op zowel persoonlijk initiatief terecht als/of met een (door)verwijzing van9 huis)arts/specialiist of KNO-arts.

De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor bezoekers. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website of ontstaat na tekstuele wijzigingen op deze website. Vraag vooraf aan een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie z.n. advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De consulten, therapie en behandelingen die op deze huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Zij vervangen geen diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg. De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden.  


AVG-wetgeving

Met persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan in kader van de AVG-wetwegeving. Dossier gegevens worden na de laatste wijziging bewaard volgens AVG regels en nets wordt gedeeld met derden of overgedragen zonder een nadrukkelijk schriftelijk verzoek daartoe van de client.


Voor afspraak maken, tarief en voorwaarden: klik hier


Copyright © en teksten auteursrecht Blij van Binnen.nl

unsplash