Afspraak Voorwaarden:


Je kunt dagelijks contact leggen via het contact formulier , mail, sms of app.   

Een verzoek  voor begeleiding aub  via dit contact formulier of mail sturen. 

Antwoord volgt spoedig, dan wel  op de eerstvolgende werkdag.

De praktijk is op meer dagen en tijden geopend.   

Afspraken planning doen we samen. Zodra data zijn gepland, gelden de afspraak voorwaarden.  


Hypnoptherapie, Regressie en psychosociale zorg wordt soms voor een vergoed uit de aanvullende zorgverzekering, mits dat vermeld staat in uw polisvoorwaarden.

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen 

Ons contact is vertrouwelijk. Onder 18 jaar wordt vooraf schriftelijk toestemming van beide ouders gevraagd. Aan derden wordt geen informatie verstrekt tenzij op nadrukkelijk schriftelijk verzoek. Raadpleeg z.n. de huisarts of specialist vooraf het 1e consult voor overleg of advies. Z.n. laten verwijzen in overleg met behandelaar mag.

Afspraak regels: Consulten zijn bij voorkeur in de praktijk, soms online of aan huis , op aanvraag.

Een afspraak afzeggen kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur voor aanvang. Voor gemiste afspraken zonder afzeggen worden kosten in rekening gebracht via een factuur.

OV (bus en tram) is op ca. 5 min lopen, parkeren is gratis en vlakbij.

Er is geen wachtruimte, vandaar ik verzoek om op de afgesproken tijd te komen. 

Consultbetaling per tikkie, cash of directe bankbetaling. U ontvangt een bewijs van betaling/factuur na afloop.

NB Bij verschijnselen van corona, verkoudheid, hoest of koorts altijd contact opnemen voor je komt. Alhier gelden de  corona regels, ook m.b.t handwassen en hygiëne. 

>Disclaimer :

Zorg voor uw eigen gezondheid is en blijft ten allen tijde ieders persoonlijke verantwoording

Raadpleeg z.n.de huisarts of spoedpost in geval van nood of gezondheidsklachten zoals langdurig stress, slaaptekort, hartkloppingen e.d.

Het aanbod op deze site is nooit een vervanging van reguliere zorg. Kennelijke fouten door c.q. foutieve interpretaties van informatie op deze site binden E.M. Meuldijk niet, noch Blij van Binnen.

Copywright: alle teksten, logo en foto's op deze website vallen onder auteursrecht van Blij van Binnen ©. Gebruik door derden voor andere doeleinden is niet toegestaan.

Aangesloten bij de  CAT VERGOEDBAAR  THERAPEUTEN.  Zie uw zorg polis  voor recht op wel/geen per dag vergoeding.

Veiligheid voor privee gegevens, daarom werkend volgens AVG richtlijnen, voorzien van Medische Basis kennis PLATO-CIPION norm.

Aangesloten als collectief therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.   
Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/  en
Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig
onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.    Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/