NLP-Coaching & Systemisch Coachen: krijg duidelijkheid


NLP betekent simpel en logisch gebruik maken van taal. NLP helpt om goed te verwoorden, maar vooral om anderen te begrijpen. Hoe mensen denken, doen, voelen, reageren, of waardoor dat komt. Juist daarom gebruik ik NLP Coaching om cliënten meer zelfsturing en vaardigheden in gespreksvoering te leren. Duidelijk(er) en bondig kunnen verwoorden, zodat de ander begrijpt wat je ermee bedoelt.  Fantastische NLP interventies geven cliënten inzicht, herkenning, moed en kracht om te vernieuwen en problemen te overwinnen. Het inspireerde mij tot de methode Logisch Coachen ® 

NLP zegt "de wijze waarop iemand communiceert geeft de respons van anderen terug"  Simpel gezegd: wat iemand zegt of doet, bepaalt wat anderen doen of terug zeggen.  Het werkt ook persoonlijk. Stel, ik met een onzekere blik in de spiegel kijkt dan zie ik daar een onzekere persoon staan. Kijk ik vol bewondering en kracht, dan straal ik die innerlijke kracht uit. Het doel van NLP coaching is duidelijk te maken dat hoe iemand praat over zichzelf van invloed is op zowel bewust als onbewust gedrag. Het bewuste stuurt ca 5% van het denken aan. Het overige is het onbewuste , echter wel van grote invloed op het bewuste. Dát is mijn doel voor elke client: het gaan begrijpen hoe je denkt van invloed is op denken, doen en voelen.

Hersenaansturing:  Hoe ontstaan gewoontes, patronen, conflicten? Hoezo lichamelijk pijn ervaren als het mentaal moeilijk is? Hoe kun je jezelf dan geruststellen, dat  aanvaarden? Durf open te staan voor wat zich aandient en dat verwelkomen, want soms is iets nu eenmaal zoals het is... Biologisch gezien vormt een lichaam de spiegel van mentale last. Gebeurtenissen gebeuren toch wel, te zien in de natuur. Een dier aanschouwt wat hij ziet en leeft van dag tot dag, iets is dan zoals het is... Mensen hebben neiging tot langdurig en diep nadenken, de percepties óver een gebeurtenis maken reacties los, zo ontstaan klachten. Daar hebben we last van en dus zoeken we naar oplossingen.

Bij NLP Coaching maak ik gebruik van NLP oefeningen. Het helpt zulke automatische gedachten en woorspelingen te herkennen en verduidelijken. Want een gedachte of keuze kan al gepieker opwekken: wat als mij zoiets overkomt, wat zou ik dan doen? Hoe is dit zo gekomen, welke band heb ik met mensen om mij heen? Hoeveel vertrouwen heb ik? Hoe laat ik los? En toch, hoe vaak we het ons ook afvragen, hoe wat, wie, waarom, waardoor of met welke reden doet niet ter zake. Je verleden is immers zoals het is, wel kun je er anders naar gaan kijken.  

Hoe helpt NLP bij bewustwording en ontwikkeling?  In communicatie met onszelf en anderen zijn er belangrijke basis regels. NLP helpt deze regels volgen en naleven, opdat wij als individu dingen leren aanvaarden. Dingen zijn soms anders dan we denken, voelen, weten of vinden. We hebben vaak  denk- en gedragsvoorkeuren. NLP leert oprecht te kijken in alle eerlijkheid, zowel naar onszelf toe als anderen.                 

Hoe geeft NLP inzicht via "de kaart is niet het gebied" ?

Wat dat betekent? Er meer is dan wat je ziet, hoort, denkt of voelt, meer dan alle dingen die je ervaart. Je filtert een heleboel informatie weg, omdat het onrelevant, teveel of te groot wordt, buiten dat waar je op focust. Daarvan ben je onbewust, want je brein filtert de overtollige informatie weg naar het onderbewuste zodat er ca 7 stukjes overblijven.  Je laat dingen weg, vervormt en generealiseert zodat er 7 puzzelstukjes in het bewuste brein overblijven. Deze filtering gebeurt op basis van waarden, normen en ervaringen, voorkeuren en overtuigingen, opvoeding en interpraties. Je bepaalt zelf hoe en wat wordt filtert, net alles anderen dat doen op hún manier.  Via "de kaart is niet het gebied" is daardoor makkelijker begrijpen dat iemand anders de wereld anders ervaart. En dat beide oké zijn...

Systemisch NLP Coachen is een vorm van coaching waarbij je op een andere manier dan vanuit puur denken contact maakt met je verleden, een klacht of probleem. Het is ontwikkeld & bedoeld om iemand inzichten te geven in de wijze waarop iets is ontstaan, hoe je in dat patroon bent bijven "hangen"en door de logica (én onlogica) ervan te ontdekken, en dus zo'n patroon of probleem heel anders leert benaderen. Dat geeft vaak een verrassende kijk op ingewikkelde issues, bv in werk of familiaire relaties: Ouders geven, kinderen nemen. Ouders doen voor, kinderen doen na.

We gebruiken simpele, doeltreffende oefeningen en hulpmiddelen, waardoor er geen ingewikkeld denkwerk nodig is om iets uit te vinden. Wat mensen daarbij leren is bijvoorbeeld dat ouders geven, en jijzelf hoe je daarmee omgaat. En dus je bv als kind jezelf te weinig gaf waardoor je nu een tekort komen gevoel hebt. Of door scheiding of overlijden van  ouder(s) een ander leven kreeg dan verwacht. Het uiteindelijke doel is nieuwe inzichten in het eigen systeem en dat van anderen naast dat van jezelf te zien, juist door deze oefeningen door te doen.

Basisregels van NLP: de 10 vooronderstellingen.

Liesbeth is Internationaal Gecertificieerd CORE Trainer.

Liesbeth is Internationaal Gecertificieerd CORE Trainer.
"Ik ben CORE NLP: een fantastische organisatie die NLP zo maximaal mogelijk laat groeien, zodat in Nederland en daarbuiten iedereen mag & kan profiteren van hoe NLP het leven verrijkt. Alle CORE NLP fellows zijn warme, toegewijde NLP Practitioners, Masters en Trainers."

De belangrijkste tien basis NLP-regels noemt men de vooronderstellingen. Sommige begrijp je gelijk of lijken best onbevatbaar, anderen prikkelen je denken: wat wordt ermee bedoeld? Wat betekent vrijheid van conclusie bijvoorbeeld in het dagelijks leven en hoe doe je dat? Hoe kan NLP helpen bij begrijpen en bewustwording, hoe helpt en bepaalt het ontwikkeling? 

De 10 vooronderstellingen - NLP Instituut Annee Linden New York zijn


  1. De kaart is niet het gebied 
  2. Er bestaat geen falen, er bestaat alleen maar feedbac
  3. Mensen hebben in potentie alle hulpbronnen die ze nodig hebben
  4. Elk gedrag heeft een positieve intentie (voor degene die dat gedrag vertoont)
  5. Mensen maken altijd de beste keuze waartoe ze op dat moment in staat zijn
  6. De mens heeft vrijheid van conclusie
  7. Lichaam en geest zijn een cybernetisch eenheid
  8. De kracht van je communicatie is de respons die je krijgt, ongeacht je intentie
  9. De persoon met het meest flexibele gedrag beheerst het systeem     
  10. Kunnen is een kwestie van structuur