Tinnitus - Hyperacusis - Misofonie - Geur & smaak klachten

Continue geluiden waarnemen

TINNITUS..  Soms lijkt het nooit meer stil in je oren, zijn er piep, zoem, brom, sis of andere geluiden.   Als je dit gaat begrijpen, hoe het werkt in oren en wat er plaatsvindt, krijg je begrip voor wat er gebeurt.  Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen hierin? Neem contact via de contact pagina 

Hyperacusis, Tinnitus en Misofonie:  Feiten en fabels

>Objectieve tinnitus is  een door gehoorszenuwen continu of met intervallen aangestuurd geluidstoon, zacht tot erg aanwezig en meetbaar door een KNO arts. 

>Subjectieve tinnitus is waarneming van piep, rinkel, suis, ruis, brom en andere geluiden, in stilte of lawaai, in één of beide oren zonder een KNO arts dit vaststelt.

Elke Tinnitus heeft één of meer oorzaken, zoals hoorconflicten, hyperacusis of combinatie en geeft klachten zoals frustraties, oorpijn, oorgefladder, onmacht of slaapgebrek. Je voelt je vaak onbegrepen. Langdurig aanhoudende hyperacusis c.q. tinnitus kan leiden tot slijtage, beschadiging van binnenoor onderdelen en gehoorsvermindering. Ruisonderdrukkende apparatuur helpt irritatie verminderen bij hoger hoorverlies, echter kan/zal geen oorzaak wegnemen en houdt symptomen meestal in stand.

Tinnitus - Oorsuizen:  is een door de hersenen gestuurde reactie op een geluid, gedachte of gevoel. Het kan komen door een trauma, door medicatie bijwerkingen, hoog histamine gehalte en gespannen merdianen. Het kan opkomen bij een trigger en kan zowel kortstondig als jarenlang duren. Tinnitus kan continu, herhalend of incidenteel zijn, waardoor hoorvermoeidheid of gehoorafname. Door elke  tinnitus(sen) te duiden en begrijpen, vermindert de focus waardoor de last die je ervaart afneemt tot verdwijnt. Eén tinnitus horen kan bestaan uit één of meer, waarbij triggers telkens kunnen activeren. Met luid tinnitus moeten omgaan is een lastig proces. Het leidt af van je wil hóren en verstaan. Het komt geleidelijk, plots of is er continu, zonder pauzes, waardoor je zelden stilte ervaart. Dagelijkse confrontaties met piepen, suis, fluit, getinkel, ruis, doofheid brom of slapeloze nachten geven irritatie, frustraties of down gevoel. Het eist steeds aandacht op.

Misofonie : extreem onverdraagbare geluiden :Bij Misofonie zijn bepaalde geluiden zó sterk storend, dat er enorme irritaties, zeer extreme boosheid en woede ontstaan. Bekend zijn b.v. eetgeluiden, smakken, sabbelen of zien van mensen die eten. Ook buiten geluiden, zoals havengebrom, tuin geluiden, trampoline, verkeersgeluiden kunnen misofonie opwekken. De ongekende boosheid wordt gestuurd vanuit gevoelens en komen voort uit diep gelegen emoties. Oude sporen vormen steeds aanleiding. Mensen met misofonie ervaren soms fonofobie: het slecht verdragen van geluid dat schel of hard klinkt. Als misofonie coach zoek ik oorzaken in het verleden die bijdragen tot de misofonie van nu en pas de methodiek daarop aan.

Fonofobie/Hyperacusis: overgevoeligheid voor geluid(en):         

Fonofobie komt voor zonder en in combinatie mët tinnitus en misofonie Daarnaast komt dit voor bij hoogsensitieve mensen, vroeggeborenen, bij autisme en mensen die langdurig met harde geluiden in aanraking waren. Toename van elke korte of lange geluidsgevoeligheid is gerelateerd aan de mate waarin men er mee is geconfronteerd en tegen beschermd werd vanaf embyro.  

SMAAK/geur klachten/voedsel inslik problemen : daarvan ligt de oorzaken in de 0-6 jaar periode, veelal door situaties waarbij de persoon niet in staat te reageren of meermaals een angstige (ver)sliksituatie heeft meegemaakt. Later de geur van bepaald voedsel walging en kokhalsneigingen veroorzaakt.  Ook hierop is hypnotherapie effectief toepasbaar. 

Bij Hyperacusis ervaart men normaal en gemiddeld geluid als extreem luid tot zelfs pijnlijk. De stapediusspier (kleinste spiertje in het lichaam) in het binnenoor dempt binnenkomend geluid te weinig of geheel niet. Dit wordt veroorzaakt door een geluids/hoorconflict.


Hyperacusis betreft dus een OVERgevoeligeheidsreactie op bepaalde geluiden, binnen of buiten.  Een of meer, bepaalde dingen, personen, dieren, naasten. De emotionele reactie daarop varieert en kan van alles zijn: boosheid, verdriet, gemis, angst, irritatie, onrust, prikkelbaarheid, vluchtdrang, vechtlust of andere sensatieve prikkels. Vooral negeren ervan zeer moeilijk wordt gevonden. Hyperacusis kán overgaan  EN kan zich doorzetten als een vervolgklacht: een (of meer) Tinnitus(sen) of Misofonie veroorzaken, vooral wanneer men zich niet serieus genomen voelt in zijn/haar emotie(s).

Hyperacusis, Tinnitus en Misofonie: de therapie en hulpmethoden

De tinnitus en/of misofonie bemoeilijkt ons horen, soms dag en nacht. Hoezo komt dit en vraagt het telkens aandacht?  In 20 jaar tinnitus probeerde ik van alles uit. In 2007 had ik 14 geluiden/sounds: ik werd er dol van en besloot me helemaal te verdiepen in de materie en leg nu anderen uit hoe hun oren werken en waarom de hersenen zulke reacties aanmaken.

Van elke therapievorm die mij ook maar iets mij hielp, volgde ik daarna zelf de beroepsopleiding daarvan.          Met al deze inzichten en kennis van de Bio-logische Natuurwetten reduceerde ik zo mijn tinnitussen van 14 naar 3 en werd expert in deze ingewikkelde materie.  Nu help ik cliënten omgaan met tinnitus, geef therapie en coaching. Tracht elke geluidsoorzaak te vinden, en wat, hoe vaak en met welk reden de tinnitus steeds komt. Door het leren begrijpen wat er gebeurt, het waarom van deze symptomen, voelen mensen zich (eindelijk) begrepen. Zo neemt tinnitus en hoorvermoeidheid gemiddeld af met 50% tot 80%, waarbij ook 100% klachten vrij worden tot de mogelijkheden behoort.

Horen: Door dat moleculen zich in de lucht verplaatsen heeft geluid invloed op ons endocriene systeem. Geluidsgolven kunnen aanmaak van dopamine of adrenaline aanwakkeren, de arm haren recht overeind zetten. Zelfs miniscule vibraties geven al zo'n ervaring. Er is geen enkele ander iets dan geluid die dat zelfde voor elkaar krijgt. Op elke leeftijd aanwezig, jonge leeftijd nog sterker.  Je wil probleemloos kunnen horen & luisteren, zonder irritaties.teeds irriteert. Alles horen zónder piep, brom, suis, ruis, getinkel,fluit, zoem, toon, kraken, interval geluid of water gevoel. 

Medicaties kunnen tinnitus effect geven zoals hart-, bloeddruk- of ménière medicatie. Indirecte bijwerkingen, hoog histamine gehalte en gespannen merdianen kunnen tinnitus geven.  Wanneer de werking van meridianen rondom de nek/hals regio minder optimaal is, kan dit ook verstoring geven. Hetzelfde geldt kan bij beklemde en scheve rug/nek wervels a.g.v. whiplash, een te hoog/laag, oud slaapkussen, het leven en/of werken in herrie en stressvolle situaties, ploegendiensten, etc. Alles kan reden zijn tot het ervaren en/of verhoging van tinnitus.

Verminderd horen, misofonie of tinnitus ontstaat als gevolg van nare gebeurtenissen, trauma, ouderdom, hard geluid (bv vuurwerkknal) en/of stressvolle situaties hebben doorstaan.  KNO arts diagnosticeert met name: is er sprake van primaire of secundaire tinnitus? Verder krijgt men vaak te horen “ leer er maar mee leven” , iets wat makkelijker is gezegd dan gedaan. Een arts kijkt vanuit kennis naar de werking van het oor, doch geeft zelden uitvoerig advies hoe met zulke klacht om te gaan.

JA Tinnitus is irritant, vervelend, verwarrend, kan moedeloos maken, geeft concentrate problemen en/of slapeloosheid. Kan je angstig kan maken omdat het nooit lijkt te stoppen, waarvan de impact wordt onderschat.  Toch is het zo dat zulke HOORKLACHTEN een goedbedoelde reactie vanuit het brein naar de persoon betreft .  Daarom erken ik elke tinnitus of misofonie; ik weet wat/hoe het is en gebruik mijn ervaringen als kennis: zeer waardevol en dankbaar werk!

Helpt therapie en coaching jou ook? JA, als jij open durft te staan voor een nieuwe visie op jezelf en je klacht. Met een persoonlijk afgestemde aanpak, bijvoorbeeld een combinatie van hypnotherapie, regressie, EMDR die leert om de focus erop aanzienlijk te verlagen. Met een technische uitleg zodat je kunt begrijpen hoe de oren werken en waarom hersenen dit sturen en hoe je jezelf kunt gerust stellen. Mijn ervaring is dat na 1 tot 3 consulten de hinder zo afneemt dat het al draagbaar en hanteerbaar blijft, regelmatig de hinder al voor 80% verdwijnt. Daarbij de aanvaarding en begrip op lange termijn nieuwe tinnitussen, extra gehoorsschade en verdere gehoorafname kan helpen voorkomen.

Coaching heeft áltijd zin, bij kort of als bij langer bestaande tinnitus en bij al gehoorverlies van 30% of hoger. Gelukkig kan speciaal aangemeten gehoorapparatuur bij een echt goede hoorspecialist het hoorverlies goed ondersteunen zodat je toch gesprekken, telefoon, televisie en muziek kunt beluisteren.   Een hoortoestel of ruisonderdrukker helpt voor hoorvermoeidheid en vaak is daarvoor een deelvergoeding uit de zorgverzekering. Perfect afstemmen op je gehoorwens is daarbij cruciaal, want  een foutief geadviseerde ruisonderdrukker of hoorapparatuur verergert de klachten. Het beste advies is bij de betere & zelfstandige gehoorwinkels. Hun professionele en ervaren audiciëns werken met diverse merken. Hierbij staat het functioneel verstaan en horen voorop, in tegenstelling tot veel commerciële bedrijven met beperkter aanbod of lotgenoten verenigingen.

Kortom: het helpt écht door begrip: HOE dit komt. Dat je niet gek bent of je aanstelt. Je herkent met welk doel het kwam of aanwezig is. Je dit leert terugkoppelen naar je dagelijkse levenspatroon of gedrag. Heel prettig uitleg te krijgen over jouw suis, piep, ruis, fluit, getinkel, boosheid of wat het is dat je leven dagelijks hindert. Wat er kwam als bescherming naar jou. Mensen vinden het niet leuk, maar we doen het zelf dus maakt dat onze hersenen dit zo sturen? Het begrijpen en leren gerust stellen van jezelf is belangrijk. Daarom help slechts 1 klant per dagdeel in een uitgebreid consult met volledige aandacht voor je probleem.

Gebruik  ALTIJD gehoorbescherming. Dit helpt voor minder tinnitus áchteraf na hard geluid, bijvoorbeeld een concert of muziek, machinale geluiden op het werk of voertuigen lawaai. Gehoorbeschermers zijn op maat te maken.


Wees tevens alert op de geluidsstand via oortjes en koptelefoons: het staat al snel te hard en kan achteraf weer irritatie c.q. tinnitus verhogend zijn, net als slaap apps waarbij je naar muziek luistert om in slaap te komen: dit houdt het oor juist alert en wakker.
Enkele reacties op therapie voor tinnitus en/of misofonie.

"Ik had tinnitus, was overprikkeld, somber. Al 1,5 jaar. Had het meeste aan hoe mijn onderbewuste werd aangesproken om hulp. Tinnitus is gestopt" VW aug 2023


"Ik heb 20 jaar te maken met tinnitus, had innerlijke klachten en spanningen. Het gaat beter, tinnitus is meer naar de achtergrond. Fijn ik me gehoord voelde. Ursula Hoogstad, jun 2023


"Hoi Liesbeth !!Hier een SUPER BLIJ berichtvan M. het suizen is voor 80 % afgenomen.!! Ben super happy.!! Wil onze 2e afspraak afzeggen, en afwachten. Misschien heeft ons contact al vruchten afgeworpen.!!! Dus zover BEDANKT enik hou contact. Lievegroetjes !! (1 consult) B.M.

"Ik had ca 9 maanden last van tinnitus, dat is nu minder, meer naar de achtergrond. Ik had het meeste aan dat er echt naar mij geluisterd werd en meer over mezelf heb geleerd. Liesbeth is een coach waarbij je je vrijwel direct thuisvoelt. Ze heeft een warme persoonlijke benadering en heeft passie voor haar specialismen. Ze biedt een prettig luisterend oor en heeft snel door hoe je je voelt of waar je mee zit. Ze neemt de tijd voor je en komt soms ook met voorbeelden uit haar eigen levenservaring. Het fijne is ook dat Liesbeth uiteenlopende methoden biedt: van hypnotherapie tot Reiki. Mijn coachingsessies met haar hebben me nieuwe inzichten gegeven en vertrouwen in mezelf. "Esther P. (maart-mei 2022)                                                                 

" Ik merk dat ik nu kan omgaan met mijn tinnitus en mijn angsten en energie " WIl O. oktober 2020  

"Ik zocht hulp om meer rust te ervaren. Zelf al tientallen dingen geprobeerd. Het is niet weg, maar het stoort me veel minder en soms ben ik het gewoon even 'kwijt'. Ik zou coaching door Liesbeth uiteraard aanraden door mijn positieve ervaring. Heb het meest gehad aan het inzicht geen angst voor tinnitus te hoeven hebben, dat het niet erger hoeft te worden en dat het zelfs beter kan worden. Dat heeft me enorm geholpen !! 

"Ik kwam voor hulp bij tinnitus, moeilijk concentreren en hulp voor afbouwen medicijnen voor duizeligheid (Ménière). Het mislukte mij om dit te verbeteren (score 9 last). Ik kan er nu veel beter mee omgaan en gebruik geen medicijnen meer, nu zonder klachten.  Ik zou deze coaching zeker aanraden aan anderen omdat Liesbeth alles heel duidelijk uitlegt en heb de behandeling als erg fijn ervaren met goede resultaten. Ik kan nu veel beter met stress situaties omgaan, meer zelfvertrouwen wat betreft Ménière en de vermoeiheid is ook veel minder geworden. Ik ben heel blij met het resultaat!" 

" Het is heel fijn om door haar geholpen te worden en met Liesbeth te praten. Ik kan nu anders denken."  T van Beers 

 Alle teksten onder Blij van Binnen auteursrecht & copywright

Tinnitus : een continu aanwezige klank, toon, brom, tingel, sis, fluit, zoem of elk ander van binnenuit komend geluid dat in jou waarneemt. 


Neuro TAC voor EMDR, o.a. gebruik bij tinnitus, geluid obsessies en traumatherapie

Hyperacusis, tinnitus en misofonie hebben een enorm innerlijk effect, kunnen gekoppeld zijn aan het hormoonstelsel. Geven wanhoop bij functioneren, werken, slapen, samenzijn, verjaardagen, festiviteiten en muziek concerten bezoeken. (vecht/vlucht/freeze reactie)