Hoogsensitief - HSP    maak van gevoeligheid jouw kracht

Een Hoogsensitief persoon (HSP) voelt zich vaker een buitenbeentje in de familie of omgeving: zij nemen ongemerkt prikkels, gevoelens of gedachten van anderen over, zonder daarvoor te kiezen. Zulke gevoelens zijn verwarrend en voelen vreemd, niet van jezelf, maken onzekerheid en leiden sneller tot lichamelijke en/of mentale klachten.  HSP'ers worden vaker gepest, zijn mikpunt van spot of missen zelfvertrouwen. Zij ervaren vaker stress, moeheid, burnout, hoofdpijn, perfectionisme, tinnitus, depressies, autisme of combinaties daarvan. Het komt voor vanaf heel jong tot op hoge leeftijd.

Onbewuste sturing kan het je knap lastig maken. Door de mentale en fysieke klachten te begrijpen, kun je er los van komen.  Heden (alsnog) verwerken wat moeilijk was of bleef uit het verleden.  Een gebeurtenis lag vaak niet aan jou, soms ging iets gewoon zo of bepaalde de situaties je keuzes.  Bedenk dat je NU leeft, Nu voelt, denkt, doet. Gisteren ligt in het verleden. lLaat je verleden alleen nog positief van invloed zijn, zodat het vanaf morgen, de toekomst geen vat meer op je heeft.

Begrijp hoe hooggevoeligheid werkt, zodat je HSP als een kracht kunt zien i.p.v lastig. Vaker intuïtie durven volgen is juist mooi, zuiver en positief, het beschermt als een kompas dat helpt en bij je hoort. Want juist pure, oprechte, van binnenuit geeft natuurlijke versterking, zodat je eerlijkheid en openheid uitstraalt. Je leert tot waar van jou is en wat van de ander onderscheiden. Het verschil tussen invoelen, aanvoelen en overnemen. 

* Raadpleeg bij medicatie, middelengebruik, uitgebreide casus of contra-indicatie(s) vóór aanmelding eerst de huisarts c.q.specialist 

 

Voelen - oefening: Bekijk de foto's, wat voel je, b.v. hoe je lichaam reageert op de beelden ? 

Kun jij je openen, zo ja, waar voel je dat ?
Durf je te ontluiken, naar de bron te gaan ?
Maak van kwestbaarheid een kracht...
Vanuit intuïtie durven leven en stralen mág!