Afspraak Voorwaarden:    Geen wachtlijst of verwijzing nodig  

Zorg voor ieders mentale welzijn valt helaas vaak buiten de normale basiszorgverzekering. Je betaalt mij aan het eind van elk consult en dient dit bij de zorgverzekeraar als (deel)vergoeding uit het aanvullunde pakket van toepassing is. Informeer zelf vooraf bij jouw zorgverzekering waar je aanspraak op kunt maken. Soms helpt de werkgever, aangezien coaching voor hen BTW aftrekbaar is. Ons contact is vertrouwelijk. Aan derden wordt geen informatie verstrekt zonder schriftelijk verzoek hiertoe. Raadpleeg z.n. je huisarts of specialist vooraf het 1e consult voor overleg of advies.

Afspraak regels:   Een consult kan live of via online coaching. Aan huis op aanvraag.

Een afspraak afzeggen kan gratis tot uiterlijk 48 uur voor aanvang. Voor gemiste afspraken zonder afzeggen worden kosten in rekening gebracht via een factuur. 

NB Indien vooraf bij een afspraak corona, verkoudheid, hoest of koorts altijd contact opnemen voor je komt. Alhier gelden de regels, ook m.b.t handwassen en hygiëne.

 

Disclaimer: Zorgen voor gezondheid is en blijft ten allen tijde persoonlijke verantwoording. Raadpleeg z.n. uw huisarts of spoedpost in geval van nood. Het aanbod op deze site is nimmer een vervanging van reguliere zorg. Alle teksten, logo en foto's op deze website vallen onder auteursrecht van Blij van Binnen ©. Gebruik door derden voor andere doeleinden is niet toegestaan.

 

 

-11 - Alle teksten onder Blij van Binnen auteursrecht & copywright

 


  • “Ik val als CAT-collectief therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de
    Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig
    onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.
    Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/


  • Ik werk als CAT- collectief therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

    Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/