NLP taalgebruik helpt mij goed te verwoorden, maar vooral om anderen te begrijpen. Hoe mensen denken, doen, voelen, reageren, of waardoor dat komt. Juist daarom gebruik ik NLP Coaching om cliënten zichzelf te laten begrijpen. Fantastische NLP interventies geven hen inzicht en herkenning, moed en kracht om te vernieuwen of problemen te overwinnen.

NLP zegt "de wijze waarop jij communiceert is de respons die je van anderen terugkrijgt"                             Simpel gezegd: jouw taalgebruik en gedrag is van invloed op de reactie van  anderen. Hoe je naar je zelf kijkt, hoe denkt en voelt, hoe diep iets jóu raakt. Stel, je met een onzekere blik in de spiegel kijkt,  dan zie je daar een onzekere persoon staan. Kijk je vol kracht, dan zie je juist kracht terug, dan stráál je. Mijn doel is duidelijk te maken dat hoe je praat over jezelf van invloed is op zowel bewust als onbewust gedrag. Je stuurt met het bewuste (ca 5% van het denken is bewust) het onbewuste aan. En laat dat onbewuste daarop nou reageren...    Dát is mijn doel voor elke client: het gaan begrijpen hoe je denkt van invloed is op denken, doen en voelen.

Via de hersenen stuur jij jezelf en je lichaam aan

Hoe ontstaat iets? Hoe ontstaan gewoontes, patronen, conflicten? Hoezo lichamelijk pijn ervaren als het mentaal moeilijk is? Hoe kun je jezelf dan geruststellen, dat  aanvaarden? Durf open te staan voor wat zich aandient en dat verwelkomen: het is immers zoals het is...

Biologisch gezien vormt een lichaam de spiegel van mentale last. Gebeurtenissen gebeuren toch wel, te zien in de natuur. Een dier aanschouwt wat hij ziet en leeft van dag tot dag, iets is dan zoals het is... Mensen hebben neiging tot langdurig en diep nadenken, de percepties óver een gebeurtenis maken reacties los, zo ontstaan klachten.

Daar hebben we last van en dus zoeken we naar oplossingen. Coaching en NLP helpen zulke patronen herkennen en begrijpen. Want slechts één gedachte of keuze kan al gepieker opwekken: wat als mij zoiets overkomt, wat zou ik dan doen? Wat kan ik aan? Hoeveel vertrouwen heb ik? Hoe laat ik los? En toch, hoe vaak we het ons ook afvragen, hoe wat, wie, waarom, waardoor of met welke reden doet niet ter zake. Je verleden is immers zoals het is, wel kun je er anders naar gaan kijken.

Hoe helpt NLP bij bewustwording en ontwikkeling?

In communicatie met onszelf en anderen zijn er belangrijke basis regels. NLP helpt deze regels volgen en naleven, opdat wij als individu dingen leren aanvaarden. Dingen zijn soms anders dan we denken, voelen, weten of vinden. We hebben vaak  denk- en gedragsvoorkeuren. NLP leert oprecht te kijken in alle eerlijkheid, zowel naar onszelf toe als anderen.                 

Hoe geeft NLP dan inzicht in de wereld om je heen?          

Het menu is niet het eten, vermelding in de gids is ongelijk de film, het boek is ongelijk aan de training en deze tip is geen NLP. Dit alles betektent: de kaart is niet het gebied.

Wat dat betekent? Er meer is dan wat jij ziet. Meer dan je hoort, denkt of voelt, meer dan alle dingen die je ervaart. Je filtert een heleboel informatie weg, omdat het anders teveel of te groot wordt, er dingen bijzijn die je niet nodig hebt, buiten dat waar je op focust. Daarvan ben je onbewust, want je brein filtert de overtollige informatie weg naar het onderbewuste zodat er ca 7 stukjes overblijven.  Je laat dingen weg, vervormt en generealiseert zodat er 7 puzzelstukjes in het bewuste brein overblijven.

Deze filtering gebeurt op basis van waarden, normen en ervaringen, voorkeuren en overtuigingen, opvoeding en interpraties. Jij bepaalt hoe en wat je filtert, net alles anderen dat doen op hún manier.  Via "de kaart is niet het gebied" kun je daardoor makkelijker begrijpen dat iemand anders de wereld anders ervaart dan jij. En dat beide oké zijn...

De belangrijkste tien basis NLP-regels noemt men de vooronderstellingen. Sommige begrijp je gelijk of lijken best onbevatbaar, anderen prikkelen je denken: wat wordt ermee bedoeld? Wat betekent vrijheid van conclusie bijvoorbeeld in het dagelijks leven en hoe doe je dat? Hoe kan NLP helpen bij begrijpen en bewustwording, hoe helpt en bepaalt het ontwikkeling?  De 10 vooronderstellingen - NLP Instituut Annee Linden New York zijn:

 1.  De kaart is niet het gebied
 2.  Er bestaat geen falen, er bestaat alleen maar feedback
 3.  Mensen hebben in potentie alle hulpbronnen die ze nodig hebben
 4.  Elk gedrag heeft een positieve intentie (voor degene die dat gedrag vertoont)
 5.  Mensen maken altijd de beste keuze waartoe ze op dat moment in staat zijn
 6.  De mens heeft vrijheid van conclusie
 7.  Lichaam en geest zijn een cybernetisch eenheid
 8.  De kracht van je communicatie is de respons die je krijgt, ongeacht je intentie
 9.  De persoon met het meest flexibele gedrag beheerst het systeem                                                                                     10. Kunnen is een kwestie van structuur

- 2 a- Alle teksten onder Blij van Binnen auteursrecht & copywright 

Ik ben CORE NLP: een fantastische organisatie die NLP zo maximaal mogelijk laat groeien, zodat in Nederland en daarbuiten iedereen mag & kan profiteren van hoe NLP het leven verrijkt. Alle CORE NLP fellows zijn warme, toegewijde NLP Practitioners, Masters en Trainers.