Voorwaarden

Ons contact is vertrouwelijk. Aan derden wordt geen informatie verstrekt. Raadpleeg de huisarts of andere behandelaren voor het 1e consult indien daar reden toe is.

Coaching valt vaak buiten de basiszorgverzekering. Betaling geschiedt derhalve direct bij ieder consult. Vanaf 2019 ben ik aangesloten bij het CAT. Bij sommige zorgverzekeraars geeft de aanvullende verzekering een (deel)vergoeding. Informeer dit zelf vooraf of vraag je werkgever naar hun opties.

Afspraak voorwaarden

Een afspraak maken kan zonder verwijzing en gaat via mail of telefoon/app. Na intake kun je al snel starten, hoe het verloopt is afhankelijk van je vooruitgang. Neem kort rust na ieder consult, dit bespoedigt mentaal en fysiek herstel.

Een afspraak afzeggen kan gratis tot uiterlijk 24 uur voor aanvang op tel nr. 06-22295229. Voor gemiste afspraken zonder afzeggen wordt minimaal 50% van consulttarief in rekening gebracht via een factuur. 

 

Disclaimer: Zorgen voor gezondheid is en blijft ten allen tijde persoonlijke verantwoording. Raadpleeg z.n. uw huisarts of spoedpost in geval van nood. Het aanbod op deze site is nimmer een vervanging van reguliere zorg. Alle teksten, logo en foto's op deze website vallen onder auteursrecht van Blij van Binnen ©. Gebruik door derden voor andere doeleinden is niet toegestaan.

 

- 8 -