Voorwaarden

Coaching valt vaak buiten de basiszorgverzekering. Je betaalt per consult. Sinds 2019 ben ik aangesloten bij het CAT. Soms kan men aanspraak maken op een (deel)vergoeding. Informeer zelf vooraf bij de zorgverzekering of vraag werkgevers naar hun opties.

Ons contact is vertrouwelijk. Aan derden wordt geen informatie verstrekt zonder schriftelijk verzoek hiertoe. Raadpleeg z.n. je huisarts of specialist vooraf het 1e consult indien daar reden toe is.

 

Afspraak voorwaarden

Een afspraak maken kan zonder verwijzing en gaat via mail of telefoon/app.  Hoeveel consulten nodig zijn, is afhankelijk van de klacht en vooruitgang. Neem kort rust na ieder consult, dit bespoedigt mentaal en fysiek herstel.

Een afspraak afzeggen kan gratis tot uiterlijk 48 uur voor aanvang. Voor gemiste afspraken zonder afzeggen wordt 50% tot 100% consulttarief in rekening gebracht via een factuur. 

 

Disclaimer: Zorgen voor gezondheid is en blijft ten allen tijde persoonlijke verantwoording. Raadpleeg z.n. uw huisarts of spoedpost in geval van nood. Het aanbod op deze site is nimmer een vervanging van reguliere zorg. Alle teksten, logo en foto's op deze website vallen onder auteursrecht van Blij van Binnen ©. Gebruik door derden voor andere doeleinden is niet toegestaan.

 

- 8 -