"Het is zelden stil in mijn hoofd..." Mensen met tinnitus voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in hun probleem.

Tinnitus - Oorsuizen  

Tinnitus: is een reactie van de hersenen op iets, zoals een geluid, gedachte of gevoel. Tinnitus treedt op bij een trigger en kan zowel kort als jarenlang duren. Tinnitus kan continu, herhalend of incidenteel zijn en kan schade geven binnenin het oor. Er bestaat primaire en secundaire tinnitus. Door de oorzaak van je tinnitus(sen) te duiden, vermindert je focus erop en neemt de last die je ervaart af tot verdwijnt.             

Met tinnitus moeten omgaan is een lastig proces. Het leidt af van je wil hóren en verstaan. Geluid komt geleidelijk, plots of is er continu. Geen rust in je hoofd, zelden in stilte zijn. Dagelijkse confrontaties met piepen, suis, getinkel, ruis, doofheid brom of slapeloze nachten leiden tot irritatie, frustratie of down gevoel. Je wil het stoppen: hoe?

Sinds 20 jaar heb ik tinnitus en probeerde van alles. Als iets mij hielp volgde ik de beroepsopleiding daarvan. Door deze inzichten en kennis van de Bio-logische Natuurwetten ging ik van 14 naar 3 tinnitus geluiden. Nu help ik als tinnitus expert mensen omgaan met subjectieve tinnitus en combineer hulpmethoden naar gelang het probleem. Tracht elk geluid te duiden, wat, hoe vaak en met welk reden dit komt (methodiek G.M.N., dr. R.G. Hamer). Door jezelf hierin te begrijpen neemt zowel de tinnitus als de hoorvermoeidheid af met 50% tot 90% af. Je dagelijks leven wordt een stuk aangenamer en rustiger...

Misofonie - Geluidenshinder

Misofonie: Bepaalde geluiden zijn zo sterk storend dat enorme irritaties tot zeer extreme boosheid en woede ontstaat.Bekend zijn b.v. eetgeluiden, smakken, sabbelen of zien van mensen die eten. Deze boosheid wordt gestuurd uit bescherming van diep gelegen emoties. Mensen met misofonie ervaren ook wel fonofobie: het slecht verdragen van geluid dat schel of hard klinkt. Als misofonie coach zoek ik oorzaken in het verleden die bijdragen tot de misofonie van nu en pas de methodiek daarop aan.

Fonofobie - Hoge Geluidsgevoeligheid

Fonofobie komt voor in relatie met tinnitus en misofonie Daarnaast komt dit voor bij hoogsensitieve mensen, vroeggeborenen, bij autisme en mensen die langdurig met harde geluiden in aanraking waren. De toename van geluidgevoeligheid is gerelateerd aan de mate waarin men er mee is geconfronteerd.

 

- 3 - Alle teksten onder Blij van Binnen auteursrecht & copywright