Hebben wij last van ons lichaam of is het andersom?

Hoe herken je gedachten en symptomen, conflicten en pijn. Hoe kun je jezelf geruststellen, aanvaarden in plaats van verwerpen, steeds weer open staan voor wat zich aandient en dat verwelkomen: hoe iets is zoals het is? Biologisch gezien vormt een lichaam de spiegel van mentale last. Gebeurtenissen gebeuren toch wel, te zien in de natuur. Een dier aanschouwt wat hij ziet en leeft van dag tot dag, iets is dan zoals het is...

Mensen hebben neiging tot langdurig en diep nadenken, de percepties óver een gebeurtenis maken reacties los, zo ontstaan klachten. Daar hebben we last van en dus zoeken we naar oplossingen. NLP helpt zulke patronen herkennen en begrijpen.      Eén gedachte of keuze kan al gepieker opwekken: wat als mij zoiets overkomt, wat zou ik dan doen? Wat kan ik aan? Hoeveel vertrouwen heb ik? Hoe laat ik los? En toch, hoe vaak we het ons ook afvragen, hoe wat, wie, waarom, waardoor of met welke reden doet niet ter zake. Je verleden is immers zoals het is...  Wel kun je er anders naar leren kijken door mijn coaching.

Hoe helpt NLP bij bewustwording en ontwikkeling?

In communicatie met onszelf en anderen zijn er belangrijke basis regels. NLP helpt deze regels volgen en naleven, opdat wij als individu dingen leren aanvaarden. Dingen zijn soms anders dan we denken, voelen, weten of vinden. We hebben denk- en gedragsvoorkeuren, maar durf eens oprecht te kijken: zijn deze eerlijk, zowel naar onszelf toe als anderen?                     

De belangrijkste tien basis NLP-regels noemt men de vooronderstellingen. Sommige begrijp je gelijk of lijken best onbevatbaar, anderen prikkelen je denken: wat wordt ermee bedoeld? Wat betekent vrijheid van conclusie bijvoorbeeld in het dagelijks leven en hoe doe je dat? Hoe kan NLP helpen bij begrijpen en bewustwording, hoe helpt en bepaalt het ontwikkeling?             De 10 vooronderstellingen - NLP Instituut Annee Linden New York zijn:

 1.  De kaart is niet het gebied
 2.  Er bestaat geen falen, er bestaat alleen maar feedback
 3.  Mensen hebben in potentie alle hulpbronnen die ze nodig hebben
 4.  Elk gedrag heeft een positieve intentie (voor degene die dat gedrag vertoont)
 5.  Mensen maken altijd de beste keuze waartoe ze op dat moment in staat zijn
 6.  De mens heeft vrijheid van conclusie
 7.  Lichaam en geest zijn een cybernetisch eenheid
 8.  De kracht van je communicatie is de respons die je krijgt, ongeacht je intentie
 9.  De persoon met het meest flexibele gedrag beheerst het systeem                                                                                     10. Kunnen is een kwestie van structuur

- 2 a- Alle teksten onder Blij van Binnen auteursrecht & copywright 

Elke nieuwe dag biedt nieuwe kansen